Fundusze zewnętrzne

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KACZKACH ŚREDNICH

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...

 

W dniu 29 października 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii oraz innych zadań na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczkach Średnich,
model: IVECO DAILY 70C18H D.

 

Wartość przedsięwzięcia : 360.000,00 zł

Wartość dofinansowania:  100.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest również ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 175.000,00 zł oraz  z budżetu Gminy Turek – 85.000,00 zł.

 

 

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/

 

Galeria

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO...
wersja do druku