Fundusze zewnętrzne

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Stacji Uzdatniania Wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków,...

 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Stacji Uzdatniania Wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów

W dniu 12 października 2018 r. w Turku, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Wartość projektu:              999.929,87 zł

Wartość dofinansowania:  636.255,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

- budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków;

- przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew;

- rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Stacji Uzdatniania Wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania społeczności wiejskiej w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych oraz integracyjnych dzięki realizacji w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Wspieranie i wzrost poziomu integracji społecznej w miejscowościach objętych operacją poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy Turek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Galeria

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków,...
wersja do druku