Fundusze zewnętrzne

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

 

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Słodków,

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Chlebów oraz

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Kaczki Średnie

 

W dniu 07 sierpnia 2019 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2019.

Całkowita wartość inwestycji:                        202.742,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków FRKF:    100.000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcieobejmujące swym zakresem:

- budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Słodków (wariant rozszerzony, tj. siłownia plenerowa, plac zabaw o charakterze sprawnościowym, strefa relaksu z urządzeniami do gier edukacyjnych);

- budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Chlebów (wariant podstawowy, tj. siłownia plenerowa, strefa relaksu z urządzeniami do gier edukacyjnych);

- budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Kaczki Średnie (wariant podstawowy, tj. siłownia plenerowa, strefa relaksu z urządzeniami do gier edukacyjnych).

 

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego zostanie osiągnięty cel poprzez budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

 

wersja do druku