Fundusze zewnętrzne

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap I

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański,
gmina Turek – etap I

 

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek zrealizowała przedsięwzięcie w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański – etap I, o długości 362 m.

Termin zakończenia realizacji zadania: 08 listopada 2019 r.

Środki własne Gminy Turek: 250.957,14 zł

Wartość dofinansowania: 179.050,00 zł

 

Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, przekazanych w formie dotacji celowej w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

wersja do druku