Fundusze zewnętrzne

Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Żuki, Turkowice i Kowale Księże

 

 

W dniu 23 września 2020 r. w Poznaniu,  Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Wartość dofinansowania: 150.000,00 zł

Termin wykonania zadania: 20 listopada 2020 r.

Termin wykorzystania dotacji: 25 listopada 2020 r.

wersja do druku