Fundusze zewnętrzne

Grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

 

Informujemy, iż Gmina Turek otrzymała grant w łącznej kwocie 61 599,00 zł na wsparcie:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku


w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

wersja do druku