Fundusze zewnętrzne

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W KOWALACH KSIĘŻYCH

 

 

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W KOWALACH KSIĘŻYCH

W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. Zakup i montaż klimatyzatorów naściennych typu SPLIT z funkcją grzania i chłodzenia, moc grzewcza min. 8 kW - 2 szt.;
  2. Zakup i montaż klimatyzatorów naściennych typu SPLIT z funkcją grzania i chłodzenia, moc grzewcza min. 6 kW - 2 szt.;
  3. Zakup grzejnika konwektorowego ściennego o mocy min. 2000 W, z wbudowanym termostatem umożliwiającym regulację temperatury oraz z trybem pracy mrozochłonnej – 3 szt.;
  4. Zakup grzejnika konwektorowego ściennego o mocy min. 1000 W, z wbudowanym termostatem umożliwiającym regulację temperatury oraz z trybem pracy mrozochłonnej – 2 szt.;
  5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 5,28 kWp,
    16 szt. modułów monokrystalicznych, w tym konstrukcja wsporcza, okablowanie, rozdzielnice AC, DC, inwerter, instalacja uziemiająca, pomiary i uruchomienie instalacji – 1 kpl.

Wartość przedsięwzięcia : 49.629,50 zł

Wartość dofinansowania:  30.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych i innych – 29.629,50 zł.

 

 

wersja do druku