Fundusze zewnętrzne

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z OLEJOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W CISEWIE

 

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z OLEJOWEGO NA ELEKTRYCZNE  W BUDYNKU OSP W CISEWIE

W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. Zakup i montaż klimatyzatorów naściennych typu SPLIT z funkcją grzania i chłodzenia, moc grzewcza min. 8 kW - 2 szt.;
  2. Zakup grzejnika konwektorowego ściennego o mocy min. 2000 W, z wbudowanym termostatem umożliwiającym regulację temperatury oraz z trybem pracy mrozochłonnej – 3 szt.;
  3. Zakup grzejnika konwektorowego ściennego o mocy min. 1000 W, z wbudowanym termostatem umożliwiającym regulację temperatury oraz z trybem pracy mrozochłonnej – 3 szt.;
  4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 4,62 kWp,
    14 szt. modułów monokrystalicznych, w tym konstrukcja wsporcza, okablowanie, rozdzielnice AC, DC, inwerter, instalacja uziemiająca, pomiary i uruchomienie instalacji – 1 kpl.

Wartość przedsięwzięcia : 37.570,00 zł

Wartość dofinansowania:  30.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 7.570,00 zł.

 


 

wersja do druku