Fundusze zewnętrzne

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek

                                     

 

Wójt Gminy Turek uprzejmie informuje,

że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach konkursu
z 2017 r., dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania: 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  zwiększył alokację środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a tym samym przyznał dofinansowanie na realizację projektu pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” 

Projekt realizowany będzie na podstawie dokumentów złożonych w 2017 roku.

Wniosek o dofinansowanie zakłada budowę 152 instalacji kolektorów słonecznych oraz 351 instalacji fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu: 8.060.121,00 zł

Obecnie rozpoczęto I etap przedsięwzięcia polegający na aktualizacji złożonych deklaracji przez Mieszkańców objętych projektem w 2017 r., w ramach otwartego naboru.

Nie przyjmujemy nowych deklaracji !!!

wersja do druku