Fundusze zewnętrzne

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m....

                                              

W dniu 16 lipca 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł.


W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie
obejmujące swym zakresem:
1) roboty rozbiórkowe;
2) remont dachu;
3) termoizolacja ścian zewnętrznych.


Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – XI edycja”.

 

Galeria

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m....
wersja do druku