Fundusze zewnętrzne

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie...

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II

W dniu 25 października 2021 r. Premier ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Gminie Turek zostały przyznane środki finansowe dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II”.

Kwota przyznanego dofinansowania: 9.405.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 9.900.000,00 zł.

wersja do druku