Fundusze zewnętrzne

POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH KSIĘŻYCH W USUWANIU SKUTKÓW EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCh

 

POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH KSIĘŻYCH W USUWANIU SKUTKÓW EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

W dniu 09 listopada 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące zakup:

  1. Ubrań specjalnych,
  2. Detektora prądu przemiennego,
  3. Prądownicy wodnej,
  4. Rozdzielacza kulowego,
  5. Zbieracza,
  6. Węży tłocznych W-52,
  7. Mostków przejazdowych,
  8. Spodni pilarza,
  9. Tłumic.

Wartość przedsięwzięcia : 26.809,80 zł

Wartość dofinansowania:  20.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych i innych – 6.809,80 zł.

 

 

wersja do druku