Fundusze zewnętrzne

Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Cisew

                                               


W dniu 7 grudnia 2022 r. w Poznaniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Wartość projektu: 59.721,09 zł
Wartość dofinansowania: 58.268,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania OSP Cisew realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod ognisko wraz z montażem wyposażenia (grill trójnóg o średnicy rusztu min. 80 cm i pojemności kociołka 13 l),
b) budowa altany wraz utwardzeniem terenu pod altanę i pracami porządkowymi.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Cisew.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

wersja do druku