Fundusze zewnętrzne

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin, budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Kowale Księże

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin,...

 

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Wartość projektu:              157.158,00 zł

Wartość dofinansowania:    99.999,00 zł

 

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

- budowę placu zabaw w miejscowości Wietchinin (zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa z dwoma różnymi siedziskami, jednoosobowy bujak sprężynowy, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem);

- budowę siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice (biegacz, drabinka + podciąg
do nóg, orbitrek + stepper, jeździec, wyciąg + krzesło, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem);

- przebudowę boiska sportowego w miejscowości Kowale Księże (wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla boiska do piłki siatkowej i boiska do tenisa).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel poprzez rozwój rekreacji na terenie Gminy Turek za pomocą budowy i udostępnienia placu zabaw w miejscowości Wietchinin, siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice oraz boiska sportowego w miejscowości Kowale Księże.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

 

Galeria

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin,...
wersja do druku