Sesje Rady Gminy Turek

I Sesja Rady Gminy Turek

     

Na podstawie § 5 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Turek wybranej w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2018 r. tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się I Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Turek.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Turek.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Turek.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Turek.
 6. Stwierdzenie quorum.
 7. Uchwalenie porządku obrad.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Turek.
 1. wybór komisji skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
 3. przeprowadzenie tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady.
 1. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
 1. wybór komisji skrutacyjnej
 2. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
 3. przeprowadzenie tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Dyskusja – wolne wnioski.
 2. Zamknięcie I Sesji Rady Gminy Turek.

Zastępca Wójta Gminy Turek

/-/ Katarzyna Skotarek

 

 

 • Transmisja I Sesji Rady Gminy Turek wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - 19 listopada 2018 r. godz. 16:00  kliknij

                                                                             

Pliki do pobrania

wersja do druku