Sesje Rady Gminy Turek

XIII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

6 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”;
  • w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.

  1. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

  • Transmisja XIII Sesji Rady Gminy Turek - 6 sierpnia 2019 r. godz. 15:00 - kliknij

  • Nagranie video z XIII Sesji Rady Gminy Turek - 6 sierpnia 2019 r. godz. 15:00 - kliknij

wersja do druku