Sesje Rady Gminy Turek

XVII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

16 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Turek.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027;

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek,

c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;

4) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2020 rok,

b) przedstawieniem opinii Komisji Rady Gminy Turek o projekcie budżetu Gminy Turek na 2020 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2020 rok,

d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Turek na 2020 rok.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku