Sesje Rady Gminy Turek

XXII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że w dniu

4 czerwca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Turek
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2019 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Turek.
 9. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słodków;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Pański;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żuki;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żuki;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku