Sesje Rady Gminy Turek

XXVII Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

21 grudnia 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w sali sportowej w Słodkowie,

odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki;

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A;

3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2021 rok;

4) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2021 rok;

5) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2021 rok;

6) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020;

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;

8) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek,
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027;

9) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Turek o projekcie budżetu Gminy Turek na 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku