Sesje Rady Gminy Turek

XXX Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

1 marca 2021 r.  (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek,

odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027;

  1. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Turek.

 Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku