Sesje Rady Gminy Turek

XXXII Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

31 maja 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w sali sportowej w Słodkowie,

odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Turek.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku.
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027;

 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2020 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Turek.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 5. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku