Sesje Rady Gminy Turek

XXXV Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam, że

w dniu 28 września 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek

odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022;
 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”;
 3. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie;
 4. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek;
 5. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku