Sesje Rady Gminy Turek

XXXVI Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam, że w dniu

26 października 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul Ogrodowej 4,

odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;
 2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 2”;
 3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku