Sesje Rady Gminy Turek

XXXIX Sesja Rady Gminy Turek - 03 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

3 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul Ogrodowa 4),

odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2022-2025;
 • w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 1. Transmisja XXXIX Sesji Rady Gminy Turek - 3 lutego 2022 r. godz. 16:00 - kliknij
 2. Nagranie video z XXXIX Sesji Rady Gminy Turek - 3 lutego 2022 r. godz. 16:00 - kliknij
 3. Imienny wykaz głosowań radnych sporządzony na XXXIX Sesji Rady Gminy Turek w dniu 3 lutego 2022 r. godz. 16:00.pdf

wersja do druku