Sesje Rady Gminy Turek

XLI Sesja Rady Gminy Turek - 12 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15:00,
w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),
odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Turek,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia programu wyposażenia nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Turek;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022.
3. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda
 

wersja do druku