Sesje Rady Gminy Turek

XLIII Sesja Rady Gminy Turek - 02 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 15:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:

  •  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;

  • w sprawie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.

3. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

wersja do druku