Sesje Rady Gminy Turek

XLVII Sesja Rady Gminy Turek - 17 października 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 17 października 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4) ,

odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20….. - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
3. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku