Sesje Rady Gminy Turek

XLIX Sesja Rady Gminy Turek - 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,
w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),
odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Turek,
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030;
3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030;
4) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2023 rok,
b) przedstawieniem opinii Komisji Rady Gminy Turek o projekcie budżetu Gminy Turek na 2023 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2023 rok,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Turek na 2023 rok.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku