Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek od IV – XII 2020 r

 

W celu pobrania harmonogramu odbioru odpadów kounalnych należy kliknąć we właściwą grupę: