Komunikat - dotyczy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Psarach

- KOMUNIKAT -

dotyczy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 (PSZOK) w Psarach

 

Wójt Gminy Turek informuje, że od dnia 6 MAJA 2020 r. (ŚRODA) zostaje wznowiony odbiór odpadów komunalnych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanym w miejscowości Psary, ul. Komunalna 8,
62-731 Przykona.

Poniżej przypominamy informację o rodzajach odpadów, jakie można dostarczyć do PSZOK-u.

RODZAJ ODPADU odbierany w PSZOK

Ilość odpadów oddawana w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- chemikalia

 

 

 

 

 


w każdej ilości

-  przeterminowane leki

- odzież i tekstylia

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady niebezpieczne

-  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

- szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady oraz popioły

- odpady wielkogabarytowe

300kg/nieruchomość/
rok

- zużyte opony z gospodarstwa domowego

1 komplet opon (4sztuki) /nieruchomość/rok

- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót, stanowiące odpady komunalne (np. gruz betonowy,  ceramika, gruz ceglany)

 

80 kg /nieruchomość/rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W nawiązaniu do komunikatu Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. dotyczącego BIOODPADÓW, informujemy iż od dnia otwarcia PSZOK-u, tj. 6 maja 2020 r.  BIOODPADY  będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości - w ilości do 3 sztuk worków o poj. 120 l na odbiór ww. odpadów.

W przypadku wytworzenia większej ilości ww. frakcji odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk