Chlebów – miejscowość z tradycją wypiekania chleba

 

W dniu 29 lipca 2020 r. w Ciemieniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 28.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. wiatę rekreacyjną, w tym: przygotowanie i uporządkowanie terenu wraz nawierzchnią trawiastą, kosz na śmieci metalowy z daszkiem, tablica informacyjna z regulaminem;
  2. budowę pieca chlebowego, w tym: piec do chleba i pizzy, wędzarnia i grill;
  3. ognisko – materiały, w tym: przygotowanie i uporządkowanie terenu, nawierzchnia
    z kostki brukowej, ławka – obudowa drewniana siedzeniowa, grill trójnóg o śr. rusztu min. 80 cm i pojemności kociołka 9 l; oraz zakup narzędzi niezbędnych do wypieku chleba, tj. koszyk (kobiałka) z rattanu do wyrastania chleba okrągła, drewniana łopata do chleba, dzieża do wyrastania/wyrabiania chleba, wygarniacz/pogrzebacz (kociuba) do popiołu z pieca chlebowego, drewniane korytko (niecka) do wyrabiania chleba.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca z tradycją oraz aktywnego wypoczynku poprawiającego jakość ich życia w miejscu zamieszkania.  Planowane działania mają na celu rozwijanie i utrzymanie tradycji, zwyczajów oraz wartości lokalnej społeczności. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – X edycja”.