Kastracja i sterylizacja zwierząt - nabór wniosków na dofinansowanie 50% do zabiegów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek!

Rada Gminy Turek wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Uchwałą Nr XXXI/207/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 r., określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021 r.

Program obejmuje między innymi sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (psy, koty). Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 sztuki rocznie z gospodarstwa. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są 50% dofinansowane ze środków budżetu gminy (właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego wykonaniu, a pozostałe 50% kosztów pokrywa Gmina).

Na podstawie zawartej umowy, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii prowadzący Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Brudzew, ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew, Spółką „VET-LECZNICA BRUDZEW PIOTR KWIECIŃSKI & ADAM KWIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego zgłoszenia( zezwolenia) zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy przez właściciela zwierzęcia, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zezwolenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu osobiście lub pod numerem telefonu 603 262 739 lub 724 666 655. W przypadku nie dostarczenia zezwolenia do Gabinetu Weterynarii, lekarz odmówi wykonania zabiegu. Właściciel zwierzęcia, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Powyższa akcja jest prowadzona do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Maryną Kozerenko tel. (63) 279 40 82.

Pliki do pobrania