Gala Finałowa Konkursu Historycznego Patria Nostra

Konkurs Wielkopolska 2021 w ramach VI Edycji projektu Patria Nostra adresowany był do uczniów z Wielkopolski, Północno - Zachodnich regionów Polski oraz do młodzieży Polonijnej. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbyła się w 13 października 2021 r. Poznaniu.
Konkurs ma ogromną rzesze sponsorów, wśród nich Kuratoria oświaty, Wydawnictwo Zysk-Ska, dostawcy energii, metropoloci i Prymas Polski, stowarzyszenia historyczne i organizacje różnych szczebli.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Turkowicach uczestniczą w konkursie od III edycji, tegoroczna była VI, a więc już 4 drużyny pod kierunkiem pani Elżbiety Tomczyk nagrywały filmy o tematyce historycznej na konkurs.   

Tegoroczna drużyna nr 9 ze Szkoły Podstawowej w Turkowicach w składzie: Rozalia Budka, Katarzyna Przysło i Aurelia Rosińska wykonała film o naszej patronce Marii Konopnickiej. Opiekunem szkolnej drużyny była tradycyjnie nauczycielka m.in. historii pani Elżbieta Tomczyk.

Przy tej okazji pragniemy podziękować dyrektorowi Muzeum im. J. Mehoffera Bartoszowi Stasiakowi za udostępnienie pomieszczeń i rekwizytów. Współpraca z Panem Dyrektorem zawsze jest dla nas cenna. Szczególne podziękowania należą się też dzielnym przedszkolakom, które w naszym filmie zagrały dzieci patronki.

Konkurencja w konkursie była ogromna, bo wzięło w nim udział 66 drużyn. Prace były na wysokim poziomie artystycznym. Nasza drużyna zajęła 26 miejsce. To bardzo dobry wynik. W Konkursie są atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników i uczennice oczywiście je otrzymały. Dużą atrakcją był przejazd na konkurs pociągiem, co uatrakcyjniło wyjazd na poznańska galę oraz punkt obowiązkowy, Restauracja McDonald.

Całodzienną podróż i udział w Gali zrekompensowały nam niezwykłe przeżycia, emocje i chwilę wzruszeń. Organizatorzy jak zwykle postarali się, aby nikt nie był głodny i spragniony.

Gratuluję moim uczennicom.

Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali i rodzicom, którzy dowieźli i odebrali drużynę z dworca PKP w Koninie.

Artykuł przygotowany przez Elżbietę Tomczyk.

Galeria