Zapisy na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Turek planuje organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z naszej gminy uczęszczających do szkół podstawowych w 2022 roku (uczniów od II do VIII klasy).    

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną zapisy na kolonie będą realizowane wyłącznie drogą:

1. telefoniczną od dnia 3 stycznia 2022 r. od godziny 7.30 pod numerem telefonu: (63) 279 40 81 lub (63) 279 40 84;

2. lub mailową – wysyłając zgłoszenie od dnia 3 stycznia br. od godziny 7.30 na adres kultura@gmina.turek.pl

Tytuł: „Zgłoszenie kolonie” – w treści maila proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasę, szkołę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (rodzica/opiekuna) wraz z numerem telefonu kontaktowego. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć podpisaną klauzulę RODO wyrażającą zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu zgłoszenia na kolonie letnie. W późniejszym terminie pracownik UG skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu ustalenia szczegółów zgłoszenia.

Planujemy kolonie nad Bałtykiem w dwóch 11-dniowych turnusach (grupa dzieci starszych i młodszych). W tym momencie nie jest znany dokładny termin, koszt i miejsce kolonii.

Po wyborze terminu i miejsca kolonii letnich zapisane osoby zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy.

Proszę mieć również na uwadze to, iż realizacja letnich kolonii jest uzależniona od dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz warunków ich przeprowadzenia zależnych od decyzji premiera RP, odpowiednich ministrów czy służb publicznych.

 

    Z poważaniem,

/-/ Karol Mikołajczyk

  Wójt Gminy Turek

Pliki do pobrania