Ulga dla dzieci i młodzieży korzystających z wodnego placu zabaw podczas wakacji

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas wakacji z ulgi na wodny plac zabaw w Turku. Koszt całodniowego biletu dla dzieci po zniżce wynosi 7 zł. Pozostałą część dofinansowuje Gmina Turek.

Ulga obowiązuje od 9 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

By skorzystać z ulgi należy okazać aktualny dokument poświadczający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Turek.

Serdecznie zapraszamy!