Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027”

Wójt Gminy Turek zaprasza mieszkańców Gminy Turek do zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 14.09.2022 r. do 04.10.2022 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Planu, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do PGN”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania