Zebranie wiejskie sołectwa Grabieniec 18.01.2023

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Grabieniec zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję  

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GRABIENIEC

NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 2023 r. (środa)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 18.01.2023 godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Grabieniec
/-/ Wiesława Kowalczyk