Usuwanie folii rolniczych - nabór wniosków

Urząd Gminy Turek informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Turek w/w odpadów. W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Turek złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag z terenu Gminy Turek, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadów do 28.02.2023 r. w Urzędzie Gminy. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 17) oraz na stronie internetowej Urzędu.

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Turek dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Turek dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.

Pliki do pobrania