LII Sesja Rady Gminy Turek - 16 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu

16 lutego 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 16:30,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023.
  3. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda