Gminne eliminacje OTWP

W dniu 15 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego

Do tegorocznych eliminacji przystąpiło 31 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Turek. Turniej przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:  grupa I (klasy I-IV) i grupa  II (klasy V-VIII).  Najlepsze wyniki uzyskali:

GRUPA I

I miejsce – Antoni Kustosz             

II miejsce – Piotr Mikołajczyk

III miejsce – Julia Pietrzak

GRUPA II

I miejsce – Martyna Zdunek

II miejsce – Oliwia Niewiadomska

III miejsce – Maria Zielińska

Do eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsca w danych grupach wiekowych.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a wygranym życzymy sukcesów na dalszym etapie zmagań na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Galeria