SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI

Za nami inauguracja nowej kadencji 2024-2029 gminnego samorządu.

W poniedziałek, 6 maja 2024 r., odbyła się pierwsza Sesja IX kadencji Rady Gminy Turek.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym pierwszą Sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. I Sesję Rady Gminy Turek otworzył radny senior Ryszard Włodarczyk, który kierował przebiegiem Sesji do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z Zastępcą wręczyli wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.

Radni Gminy Turek oraz Wójt Gminy Turek złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji było wybranie Prezydium Rady Gminy. Jednogłośną decyzją radnych, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącym Rady Gminy Turek ponownie został Ireneusz Kolenda. Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turek wybrano Włodzimierza Olka oraz Bożenę Ignasiak.

Skład Rady Gminy Turek IX kadencji przedstawia się następująco:

 • Ireneusz Kolenda – Przewodniczący Rady Gminy Turek
 • Włodzimierz Olek – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek
 • Bożena Ignasiak – II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Turek
 • Mirosław Buda
 • Tomasz Dróżdż
 • Joanna Jasnowska
 • Wiesława Kowalczyk
 • Piotr Kozanecki
 • Jolanta Łożyńska
 • Dominika Mac
 • Patryk Majcherek
 • Barbara Przysło
 • Tomasz Ratajek
 • Kataryna Rybka
 • Ryszard Włodarczyk

 

Galeria