Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych - grad, deszcz nawalny i powódź

UWAGA ROLNICY!!!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Turek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego "grad, deszcz nawalny i powódź", w dniu 7 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Turek informuje, że rolnicy poszkodowani przez to zjawisko mają możliwość składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód w uprawach rolnych.

 W dniu 10.06.2024 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinowa odbędzie się spotkanie w sprawie w/w niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny i powódź jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Oświadczenie musi być wypełnione zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia we wniosku czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Maryną Kozerenko  Tel. (63) 279 40 82.

 

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub po kliknięciu w link poniżej:

Pliki do pobrania