Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2015 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

 

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

 

Albertów

Albertów

150

81

69

 

 

Wrząca

290

147

143

 

Budy Słodkowskie

Budy Słodkowskie

294

153

141

 

Cisew

Cisew

1158

592

566

 

Chlebów

Chlebów

364

178

186

 

Dzierżązna

Dzierżązna

150

 79

  71

 

Grabieniec

Grabieniec

487

242

245

 

Kalinowa

Kalinowa

364

191

173

 

Korytków

Korytków

243

120

123

 

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

415

200

215

 

Kowale Księże

Kowale Księże

406

222

184

 

Obrębizna

Obrębizna

250

125

125

 

Obrzębin

Obrzębin

829

393

436

 

Pęcherzew

Pęcherzew

173

 80

  93

 

Szadów Księży

Szadów Księży

164

 83

  81

 

 

Szadów Pański

237

120

117

 

Słodków

Słodków

460

232

228

 

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

820

418

402

 

Turkowice

Turkowice

916

451

465

 

Wietchinin

Wietchinin

289

147

142

 

Warenka

Warenka

114

 55

  59

 

Żuki

Żuki

582

291

291

 

 

Razem

9155

4600

4555