Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2007 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Albertów

Albertów

133

78

55

 

Wrząca

278

146

132

Budy Słodkowskie 

Budy Słodkowskie 

273

141

132

Cisew

Cisew

993

500

493

Chlebów

Chlebów

329

162

167

Dzierżązna

Dzierżązna

159

83

76

Grabieniec

Grabieniec

369

182

187

Kalinowa

Kalinowa

364

191

173

Korytków 

Korytków

187

90

97

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

393

192

201

Kowale Księże

Kowale Księże

396

213

183

Obrębizna

Obrębizna

208

103

105

Obrzębin

Obrzębin

552

269

283

Pęcherzew

Pęcherzew

172

80

92

Szadów Księży

Szadów Księży

148

70

78

 

Szadów Pański 

204

103

101

Słodków

Słodków

427

213

214

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

658

347

311

Turkowice

Turkowice

806

392

414

Wietchinin

Wietchinin

288

144

144

Warenka

Warenka

120

51

69

Żuki

Żuki

491

242

249

 

Razem

7956

3992

3964