Badanie gleb na oznaczenie zasobności w fosfor, potas, magnez oraz kwasowość gleby w sadach, szklarniach, foliach, polowych uprawach warzyw

Urząd Gminy w Turku przy współudziale Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział w Poznaniu organizuje badanie gleb na oznaczenie zasobności w fosfor, potas, magnez oraz kwasowość gleby w sadach, szklarniach, foliach, polowych uprawach warzyw itd.

Uprzejmie prosi się wszystkich zainteresowanych o przybycie do pokoju nr 29 I piętro Urzędu Gminy w Turku w dniu 20 marca 2014r. o godzinie 10:00 w celu odbioru sprzętu do pobierania prób i omówienia sposobu pobierania prób.

Osoby zainteresowane badaniem zobowiązane są do uiszczenia opłaty za badania z góry podczas szkolenia.

 

Osoba do kontaktu:

Maria Kaźmierczak

Tel. 63 279 40 82