Lista od 1 do 10 z wszystkich 417 z wszystkich wpisów

W poniedziałki ZUS do 17:00

Począwszy od 22 listopada, w każdy poniedziałek, sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą czynne od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę krócej. Takie rozwiązanie podyktowane zostało sytuacją epidemiologiczną i zostało przyjęte czasowo, do 31 marca przyszłego roku. Zmianie uległy tylko godziny obsługi klientów w poniedziałki....

Czytaj więcej
Konkurs

Konkurs "Rola rolnika, by upadku unikał"

Placówka Terenowa KRUS w Turku zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał. Szczegóły w plikach do pobrania.

Czytaj więcej
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów...

Czytaj więcej
Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Turek informuje, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wydania dowodu osobistego zawierajacego odciski palców, w dniu 5 listopada 2021 r...

Czytaj więcej
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i...

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i...

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych...

Czytaj więcej
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku. Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem realizacji postanowień art. 12 ust.1 pkt. 3...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Do pobrania: Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf

Czytaj więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 4 października 2021 r. Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023" w 2021 roku Ogłoszenie konkursu ofert Wójt Gminy Turek...

Czytaj więcej