Lista od 1 do 10 z wszystkich 407 z wszystkich wpisów

Urząd Gminy Turek wyposażony w pętlę indukcyjną

W Centrum Informacji Urzędu Gminy Turek została zainstalowana pętla indukcyjna, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik...

Czytaj więcej
Konkurs „Mamo, Tato co wy na to?

Konkurs „Mamo, Tato co wy na to?"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku serdecznie zaprasza do realizacji II edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Mamo, Tato co wy na to?”, który skierowany jest do dzieci 6-letnich z powiatu tureckiego, realizujących...

Czytaj więcej
 WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek...

Czytaj więcej

Telefon komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy Turek informuje, iż w Urzędzie Gminy Turek został wyznaczony telefonu komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i /lub MMS: 722323310

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora SPZOZ w Turku - zapisy na badania tomografii...

Zapisy osób posiadających skierowanie na badanie tomografii komputerowej rozpoczną się od 6 września 2021r.

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy...

Do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek.pdf

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, fundusz...

INFORMACJA TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski na w/w świadczenia w wersji elektronicznej składamy już od 1 lipca 2021 r. Wersje papierowe wniosków dotyczących przyznania świadczeń można pobrać oraz złożyć od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 5 w godz. 7:30 do 15:30...

Czytaj więcej
Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do...

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do...

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy - Rozwój...

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W plikach do pobrania: Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy...

Czytaj więcej
Hufiec Pracy i MCK w Turku ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

Hufiec Pracy i MCK w Turku ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

Masz problem z nauką, chcesz dokończyć szkołę i zdobyć zawód? Zapraszamy do Hufca Pracy i MCK w Turku prowadzimy nabór na rok szkolny 2021/2022 dla uczestników w wieku szkolnym 15-18 lat do klas przysposabiających: VII i...

Czytaj więcej