Lista od 1 do 10 z wszystkich 493 z wszystkich wpisów
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopada 2022 r.

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopada 2022 r.

W dniach 18 - 24 listopada 2022 roku obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Ponadto każdego roku w dniu...

Czytaj więcej
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2022 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2022 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2022 r. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji powstał jednak w Stanach Zjednoczonych, z...

Czytaj więcej
Nowe możliwości w e-Urzędzie Skarbowym

Nowe możliwości w e-Urzędzie Skarbowym

Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wymiany korespondencji z urzędem skarbowym. Dzięki niej można m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie...

Czytaj więcej
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z...

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z...

Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku...

Czytaj więcej
III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu bezpiecznej...

III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu bezpiecznej...

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje o rozpoczęciu III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Konkurs dotyczy...

Czytaj więcej
Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. W 2022 roku po raz ostatni z badania mogą skorzystać Panie, które urodziły się w 1953...

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie...

Wykaz 1/2022 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Turek o nr ewid. 368/2 położonej w miejscowości Grabieniec, gm. Turek o pow. 0,0120 ha, dla której w...

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OKZ-OZ.8010.2.2022 Turek, dnia 18 października 2022 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2022 roku. Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem...

Czytaj więcej

Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego -...

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego” W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw...

Czytaj więcej