Lista od 1 do 10 z wszystkich 547 z wszystkich wpisów
INTERNET.GOV.PL

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego...

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE21-IPC-LIFE AFTER CAOL PL...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem...

Czytaj więcej
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024

Wójt Gminy Turek informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w...

Czytaj więcej

Badanie statystyczne "Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym"

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Turek w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane jest badanie statystyczne Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200 lub na stronie...

Czytaj więcej

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy...

Czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w 2023 roku

Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w roku 2023" w ilości do 200 Mg. Usługa obejmować będzie 100% kosztów związanych z...

Czytaj więcej

Susza 2023 - aktualne informacje

W związku z licznymi zapytaniami WÓJT GMINY TUREK informuje, że PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również...

Czytaj więcej
Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2023 r. Wójt Gminy Turek informuje, że każdy producent rolny, który chce odzyskać w II naborze wniosków część...

Czytaj więcej
Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych...

Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych...

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek przeprowadzenia kontroli każdej nieruchomości...

Czytaj więcej