Dane teleadresowe i kontakty

Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 TUREK woj. wielkopolskie tel. (63) 279 40 60 fax(63) 279 40 66 e-mail: ug@gmina.turek.pl NIP URZĘDU GMINY TUREK:...

Czytaj więcej

Władze gminy

Wójt Gminy - Karol Mikołajczyk tel. (+48 63) 279 40 70 e-mail: wojt@gmina.turek.pl Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Skotarek (+48 63) 279 40 71 e-mail:...

Czytaj więcej

Rada Gminy Turek

Rada Gminy Turek - kadencja VIII 2018-2023 Ireneusz Kolenda Przewodniczący Rady Gminy Turek Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Członek Komisji Statutowej...

Czytaj więcej

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi. Wykonuje inne zadania...

Czytaj więcej

Interpelacje i zapytania radnych

Czytaj więcej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turek

Czytaj więcej

Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Turek

Preambula Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych wUrzędzie Gminy Turek, związanych z pełnieniem przez nich...

Czytaj więcej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład:‹ Maria Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Kolenda Gabriela - Z-ca Przewodniczącego Przysło Justyna - Sekretarz Antoniak Zofia Janiak Alicja Marzena Kwaśna Marcin Końciak...

Czytaj więcej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turekjest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Adres skrytki na ePUAP Urzędu...

Czytaj więcej