Urząd Gminy

Informacje o urzedzie

Dane teleadresowe i kontakty

Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 TUREK woj. wielkopolskie tel. (63) 279 40 60 fax(63) 279 40 66 e-mail: ug@gmina.turek.pl NIP URZĘDU...

Czytaj więcej

Tłumaczenie na Polski Język Migowy

Czytaj więcej

Władze gminy

Wójt Gminy - Karol Mikołajczyk tel. (+48 63) 279 40 70 e-mail: wojt@gmina.turek.pl Przewodniczący Rady - Ireneusz Kolenda tel. (+48 63) 279 40 81...

Czytaj więcej

Rada Gminy Turek

Rada Gminy Turek - kadencja VIII 2018-2023 Ireneusz Kolenda Przewodniczący Rady Gminy Turek Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Członek Komisji...

Czytaj więcej

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi....

Czytaj więcej

Interpelacje i zapytania radnych

Czytaj więcej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turek

Czytaj więcej

Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Turek

Preambula Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych wUrzędzie Gminy Turek, związanych z...

Czytaj więcej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: ‹1) Marcin Rosiakowski - Przewodniczący Komisji 2) Gabriela Kolenda - Z-ca Przewodniczącego Komisji 3)...

Czytaj więcej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turekjest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Adres...

Czytaj więcej