Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie...

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY/ ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ!!!

Urząd Gminy Turek uruchomił numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc i informacje: w języku polskim: +48 722323...

Zgłoszenia bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

W związku z dramatyczną sytuacją, która obecnie panuje na Ukrainie potrzebna jest nasza pomoc dla tego kraju. Jeśli możesz przyjąć...

\
/

Aktualności z życia gminy Turek

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych....

Czytaj więcej
Zapraszamy na Dzień Dziecka w Krainie Baśni

Zapraszamy na Dzień Dziecka w Krainie Baśni

Zapraszamy na DZIEŃ DZIECKA W KRAINIE BAŚNI Termin: 5 czerwca 2022 r. (niedziela) Miejsce: Stadion 1000-lecia ul. Sportowa 3 godz. 14.00 Otwarcie Krainy Baśni godz. 14.15 Występy artystyczne dzieci i młodzieży godz. 17.00...

Czytaj więcej
Zapraszamy na 100-lecie Szkoły Podstawowej w Chlebowie

Zapraszamy na 100-lecie Szkoły Podstawowej w Chlebowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków, przyjaciół i absolwentów naszej szkoły na uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, która odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w...

Czytaj więcej

Gmina Turek otrzymała dofinansowanie w ramach programu...

Do Gminy Turek trafi wsparcie finansowe w wysokości 304.560,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. 11 maja 2022 r. weszła w życie umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie pomocy suszowej za 2021 rok

ROLNIKU! - jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy - lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Turek - 23 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4), odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Turek i...

Czytaj więcej
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP...

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP...

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr 131 z dnia 13 maja...

Czytaj więcej
Sukcesy zwodników UKS Sprinter

Sukcesy zwodników UKS Sprinter

Zawodnicy UKS Sprinter Słodków otworzyli sezon letni startując na zawodach w Sieradzu i Łodzi. Wyniki które uzyskali w Sieradzu zawodnicy klubu bardzo cieszą i dają nadzieję na wysokie lokaty w zawodach rangi mistrzowskiej. Z...

Czytaj więcej

Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Informacja prasowa Zakładu Usług Społecznych Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy...

Czytaj więcej
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Gmina Turek mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek, dotyczącą osób fizycznych...

Czytaj więcej