Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akty prawa miejscowego...

eKURENDA

Gmina Turek chce być jeszcze bliżej mieszkańców, dlatego uruchamiła nową aplikację eKurenda Jest to prosta w obsłudze, bezpłatna...

Złóż obowiązkową deklarację o sposobie ogrzewania

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła i spalania paliw CEEB (Centralna Ewidencja...

\
/

Aktualności z życia gminy Turek

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek.pdf

Czytaj więcej

Zebranie wiejskie Sołectwa Szadów Księży

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Szadów Księży zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2022 ROKU (CZWARTEK) ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00 MIEJSCE ZEBRANIA:...

Czytaj więcej
Zapraszamy na IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Zapraszamy na IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Burmistrz Miasta Turek, Wójt Gminy Turek oraz Stowarzyszenie "TURKOWSKI OBWARZANEK" zapraszają na IV Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany w sobotę 13 sierpnia 2022 r. z okazji Dni Turku i Gminy Turek. Początek Rajdu o godz. 14:00 -...

Czytaj więcej
Zapraszamy na Dni Turku i Gminy Turek

Zapraszamy na Dni Turku i Gminy Turek

DNI TURKU I GMINY TUREK 13-14 SIERPNIA 2022 r. OSIR Turek, ul. Armii Krajowej 1 WSTĘP WOLNY 13 sierpnia (sobota) 14:00-rajd rowerowy - start parking leśny przy Nadleśnictwie Turek 17:00 - koncert zespołu Cross Road...

Czytaj więcej

Nabór uzupełniający na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

Informacja dla mieszkańców Gminy Turek zainteresowanych dofinansowaniem budowy instalacji kolektorów słonecznych W związku z realizacją zadnia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na...

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału obchodach 102 rocznicy

Zapraszamy do udziału obchodach 102 rocznicy "Cudu nad Wisłą" i...

Burmistrz Miasta Turku i Wójt Gminy Turek zapraszają do udziału w obchodach 102. rocznicy,,Cudu nad Wisłą" i Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2022 r. - Park im. Konstytucji 3 Maja 10.00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele...

Czytaj więcej

Kolonie letnie - informacje dla rodziców

Gmina Turek jest organizatorem 11 – dniowych kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Ośrodku Kolonijnym „Lazur” w Poddąbiu, ul. Promenada Słońca 7 w terminie: I turnus: 29.07.2022 r. – 08.08.2022 r. (m.in. uczniowie klas VI-VIII sp) II turnus: 08.08.2022 r. – 18.08.2022 r. (m.in. uczniowie klas II-V sp)...

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Projekt skierowany jest do 250 osób: - w wieku 18-29 lat, - zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego - biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP - utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19 Formy...

Czytaj więcej
Zapraszamy na festyn rodzinny do Cisewia

Zapraszamy na festyn rodzinny do Cisewia

Czytaj więcej

Stopnie alarmowe CHARLIE-CRP i BRAVO

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał zarządzenia: nr 233 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium...

Czytaj więcej