Gmina Turek ogłasza sprzedaż końcową węgla

Gmina Turek ogłasza sprzedaż końcową węgla Szacunkowa ilość: 130,39 t, w tym: węgiel orzech: 58,4 t, ekogroszek/groszek: 71,99...

Konsultacji nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027

Praca „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dobiega końca, dlatego zapraszamy do...

Harmonogram wywozu odpadów w gminie Turek na 2023 rok

Poniżej do pobrania harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok: GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki.pdf...

\
/

Aktualności z życia gminy Turek

Zapraszamy na piknik rodzinny do Cisewa

Zapraszamy na piknik rodzinny do Cisewa

Czytaj więcej

LVI Sesja Rady Gminy Turek - 15 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 16:30, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4), odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy Turek i...

Czytaj więcej

Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników

Wójt Gminy Turek, zawiadamia mieszkańców, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Turek nr LIV/356/23 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie gminy Turek: nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać wsposób niedopuszczający do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na...

Czytaj więcej

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

W dniu 5 czerwca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wietchininie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP. W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Wietchininie realizować będzie...

Czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów...

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Wójt Gminy Turek informuje, że przystępuje się do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku w liczbie 1 osoby, na kadencję 2024-2027. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j....

Czytaj więcej

Zmiany w podziale Gminy Turek na stałe obwody głosowania

Do pobrania: Postanowienie Nr 84/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie zmian w podziale Gminy Turek na stałe obwody głosowania.pdf

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań...

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w...

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA DO EKO KRAINY BAŚNI

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA DO EKO KRAINY BAŚNI

Burmistrz Miasta Turku oraz Wójt Gminy Turek zapraszają na DZIEŃ DZIECKA W EKO KRAINIE BAŚNI 4 czerwca 2023 r. (niedziela) na Stadionie 1000-lecia, ul. Sportowa 3 godz. 14.00 Otwarcie Eko Krainy Baśni godz. 14.15 Występy artystyczne...

Czytaj więcej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru...

Czytaj więcej

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m W dniu 28 kwietnia 2023 r., Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z...

Czytaj więcej