Lista od 1 do 10 z wszystkich 410 z wszystkich wpisów

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem realizacji postanowień art. 12 ust.1 pkt. 3...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Do pobrania: Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf

Czytaj więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 4 października 2021 r. Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023" w 2021 roku Ogłoszenie konkursu ofert Wójt Gminy Turek...

Czytaj więcej

Urząd Gminy Turek wyposażony w pętlę indukcyjną

W Centrum Informacji Urzędu Gminy Turek została zainstalowana pętla indukcyjna, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik...

Czytaj więcej
Konkurs „Mamo, Tato co wy na to?

Konkurs „Mamo, Tato co wy na to?"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku serdecznie zaprasza do realizacji II edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Mamo, Tato co wy na to?”, który skierowany jest do dzieci 6-letnich z powiatu tureckiego, realizujących...

Czytaj więcej
 WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek...

Czytaj więcej

Telefon komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy Turek informuje, iż w Urzędzie Gminy Turek został wyznaczony telefonu komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i /lub MMS: 722323310

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora SPZOZ w Turku - zapisy na badania tomografii...

Zapisy osób posiadających skierowanie na badanie tomografii komputerowej rozpoczną się od 6 września 2021r.

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy...

Do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek.pdf

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, fundusz...

INFORMACJA TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski na w/w świadczenia w wersji elektronicznej składamy już od 1 lipca 2021 r. Wersje papierowe wniosków dotyczących przyznania świadczeń można pobrać oraz złożyć od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 5 w godz. 7:30 do 15:30...

Czytaj więcej