Lista od 1 do 10 z wszystkich 429 z wszystkich wpisów
ULGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PODCZAS FERII

ULGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PODCZAS FERII

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas ferii zimowych (od 17 stycznia do 28 stycznia 2022 roku) z ulgi na basen w Turku. Ulga...

Czytaj więcej
Akcja szczepień w Tuliszkowie

Akcja szczepień w Tuliszkowie

W związku z trwającą akcją szczepień organizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego informujemy, że na terenie Powiatu Tureckiego będzie możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19 ( szczepionka Johnson & Johnson oraz szczepionkę Pfizer) bez...

Czytaj więcej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2022...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2022...

Zasady zwrotu podatku akcyzowego: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. ( I okres...

Czytaj więcej
WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Podstawa prawna: - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1, art.7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032" - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z...

Czytaj więcej

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami...

Czytaj więcej

Zapisy na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Turek planuje organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z naszej gminy uczęszczających do szkół podstawowych w 2022 roku (uczniów od II do VIII klasy). Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną zapisy na kolonie będą realizowane wyłącznie drogą: 1. telefoniczną od dnia 3 stycznia 2022 r. od godziny 7.30 pod...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy: Rozwój ogólnodostępnej i...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE, iż w dniach 10-24.01.2022 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Maksymalna dopuszczalna kwota...

Czytaj więcej

INFORMACJA PRASOWA NFZ - Coraz więcej pacjentów zgłasza się do...

W plikach do pobrania udostępniono: INFORMACJĘ PRASOWA NFZ - Coraz więcej pacjentów zgłasza się do punków pobrań w Wielkopolsce.docx Punkty pobrań wymazowych w Wielkopolsce.xlsx

Czytaj więcej
Szczepienia w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Szczepienia w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości

WOJEWODA WIELKOPOLSKI MICHAŁ ZIELIŃSKI, TURECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOSCI, STAROSTA TURECKI ORAZ BURMISTRZ MIASTA TURKU zapraszają na SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19. Szczepienia będą przeprowadzane 14 GRUDNIA 2021 r. w godzinach 13:00-16:00 w...

Czytaj więcej

Bezpiecznie pozyskiwać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego -...

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego” W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw...

Czytaj więcej