Lista od 1 do 10 z wszystkich 614 z wszystkich wpisów

Protokół konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy...

Protokół konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbyły się w dniach od 17 czerwca do 8 lipca 2024 r. Procedurę przeprowadzono na podstawie art. 39 oraz art....

Czytaj więcej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

Wójt Gminy Turek informuje, że każdy producent rolny, który wykorzystuje olej napędowy do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie: - od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024r. – do...

Czytaj więcej

Rodzicu pamiętaj o wniosku o 800 plus - informacja prasowa ZUS

Prawie 405 tys. wniosków o świadczenie 800 plus, na nowy okres świadczeniowy, wysłali mieszkańcy Wielkopolski. W całym kraju ZUS przyjął ponad 4 mln wniosków. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby przepadło im świadczenie, powinni złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na...

Czytaj więcej
Zdrowie psychiczne w naszych rękach

Zdrowie psychiczne w naszych rękach

Zapraszamy do korzystania z pomocy Koordynatora ds. zdrowia psychicznego. Z jego pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Tureckiego w godzinach: Poniedziałek...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na...

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034...

Czytaj więcej

Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem...

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 r. poz.. 609), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport o stanie Gminy Turek za 2023 rok został złożony przez Wójta Gminy Karola Mikołajczyka do Przewodniczącego Rady Gminy w ustawowym terminie. Rozpatrzenie...

Czytaj więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Urząd Statystyczny wPoznaniu informuje, że w okresie 1.06 – 28.06.2024 r. w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Turek , realizowane będzie Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

Czytaj więcej
Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych - grad, deszcz...

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych - grad, deszcz...

UWAGA ROLNICY!!! W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Turek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego "grad, deszcz nawalny i powódź", w dniu 7 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Turek informuje, że rolnicy poszkodowani przez to...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego...

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego...

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Turek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy Turek w Referacie Finansów. Aplikacje z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy Turek w Referacie Finansów” należy składać w terminie do 11...

Czytaj więcej