Lista od 1 do 10 z wszystkich 484 z wszystkich wpisów

Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego -...

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego” W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw...

Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące

W dniu 3 października 2022 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania podsumowane zostaną wyniki przeprowadzonych przez LGD TUR badań i spotkań w związku z prowadzoną diagnozą potrzeb i problemów regionu, na podstawie których sformułowane zostaną...

Czytaj więcej
Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 26.11.22r. w Szpitalu w Turku, ul. Poduchowne 1. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki...

Wójt Gminy Turek zaprasza mieszkańców Gminy Turek do zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027 w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje potrwają od 14.09.2022 r. do 04.10.2022 r. Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Planu, które można...

Czytaj więcej
Zmiana numeru konta w płatnościach za odpady komunalne

Zmiana numeru konta w płatnościach za odpady komunalne

Drodzy Mieszkańcy, W związku ze zmianą stawki opłaty za odpady komunalne, na każdą nieruchomość zostały dostarczone zawiadomienia z miesięczną opłatą oraz przypisanym indywidualnym kontem do wpłaty za odpady. Prosimy wpłacać na to konto gdyż...

Czytaj więcej
7 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego...

7 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego...

7 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Z tej okazji zapraszamy Państwa na spotkanie online z doradcą energetycznym WFOŚiGW w Poznaniu, Sebastianem Wolffem. Tematem spotkania będzie Program Czyste...

Czytaj więcej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Turek informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 Stypendium szkolnemoże otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,...

Czytaj więcej

Dodatek węglowy - informacje dla mieszkańców

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe; zasilane...

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek.pdf

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Projekt skierowany jest do 250 osób: - w wieku 18-29 lat, - zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego - biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP - utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19 Formy...

Czytaj więcej